สุขภาพดีสร้างได้

5/5

สุขภาพทางอารมณ์ กับสุขภาพจิต

สุขภาพทางอารมณ์ ของคุณควรมีความสำคัญสูงสุดเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือหากคุณมีปัญหาในการตั้งครรภ์หรือเคยประสบกับการสูญเสีย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าสุขภาพทางอารมณ์คืออะไร และคุณจะลงทุนในสุขภาพทางอารมณ์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยรวม และบางครั้งเรียกว่าความผาสุกทางอารมณ์ การรักษาสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีนั้นเกี่ยวกับความสามารถของเราในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของเราและสร้างความยืดหยุ่นเมื่อเราเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก แม้ว่าการรู้สึกอารมณ์เชิงบวก จะเป็นเรื่องดี แต่การ มีอารมณ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีความสุขตลอดเวลาเสมอไป คนที่มีอารมณ์ดีจะยังคงประสบกับความเครียด ความโกรธ และความกลัว – พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้! อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถเข้าใจและประมวลผลอารมณ์ของคุณอย่างมีสุขภาพดี มันจะช่วยให้คุณรับมือกับความทุกข์ยากได้ดีขึ้นมาก สุขภาพทางอารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนและทำงานด้วย แม้ว่าการจัดการความรู้สึกภายในจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็เกี่ยวกับวิธีที่เราแสดงความรู้สึกเหล่านั้นให้กันและกันและผลกระทบที่พฤติกรรมเหล่านั้นมีต่อความสัมพันธ์ของเรา สุขภาพทางอารมณ์ กับสุขภาพจิต สุขภาพจิตและ สุขภาพทางอารมณ์ มีความเชื่อมโยงกัน โดยคำเหล่านี้มักใช้สลับกันได้ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ วิธีที่ดีที่สุดในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์เป็นเหมือนทีม – คุณไม่สามารถมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หากไม่มีสิ่งอื่น สุขภาพจิตหมายถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูล มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดที่สมองเข้าใจสถานการณ์ – ซึ่งอาจบกพร่องได้ด้วยความไม่สมดุลของสารเคมีที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ในทางกลับกัน สุขภาพทางอารมณ์หมายถึงวิธีที่เราดำเนินการและแสดงความรู้สึกของเรา หากสุขภาพจิตของคุณมีความทุกข์ มีแนวโน้มว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคุณจะหมดลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาทั้งสองอย่างเมื่อเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นความรู้ทั่วไปที่ว่าการดูแลสุขภาพจิตของคุณจะมีประโยชน์ในวงกว้างสำหรับคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ เช่นเดียวกับสุขภาพทางอารมณ์! เนื่องจากจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ของเรามีความเชื่อมโยงถึงกัน จึงเกิดผลในทางบวกเมื่อคุณดูแลอย่างน้อยหนึ่งด้านเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การลงทุนด้านสุขภาพทางอารมณ์ของคุณมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณมีความทุกข์ทางอารมณ์ คุณมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของคุณถูกบุกรุก คุณมีแนวโน้มที่จะมีพลังงานมากขึ้นหากคุณอยู่ในจุดที่ดีและมีอารมณ์ที่มั่นคง เมื่อเรากำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับความเครียดหรือแง่ลบ ทรัพยากรทางจิตของเราจะหมดลง ซึ่งอาจนำไปสู่ความอ่อนล้า อย่างไรก็ตาม… Continue reading สุขภาพทางอารมณ์ กับสุขภาพจิต